เทพเจ้ากวนอู ที่คลองสาน

เทพเจ้ากวนอู ที่คลองสาน

เทพเจ้ากวนอู : เจ้าพ่อกวนอู : กวนกง

กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นเทพที่ชาวจีน และชาวไทย ให้ความเครพกันเป็นอย่างมาก จากเรื่องราวของท่าน ที่ผ่านมาในยุค “สามก็ก” วีรกรรมที่ท่านได้สร้างไว้ สูงส่งเกินกว่าที่คนธรรมดาจะทำได้ ทั้งการต่อสู้ที่มีฝีมือสูงส่ง ความกตัญญูรู้คุณ จนถึงการสนับสนุนให้ “เล่าปี ” พี่ชายร่วมสาบาน ได้ขึ้นครองราชย์เป็น ฮ่องเต้ แห่ง “จ๊กก๊ก” สำเร็จ

กวนอู รูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้ามีสีแดง สวมใสชุดสีเขียว ใช้ง้าวเป็นอาวุธ ถ้าเจอในสนามรบ ไม่ต้องถามชื่อให้เสียเวลา รู้ได้ทันทีเลยว่าได้มาพบท่านแล้ว

“Guan Yu” ในฐานะ ที่ท่านผ่านศึกสงครามมาอย่างมากมาย ท่านยังได้รับการเครพ กราบไหว้ในฐานะ เทพเจ้าแห่งสงคราม “God Of War” อีกด้วย เชื่อกันว่าหากได้กราบไหว้ ขอพรจากท่าน ก่อนทำงานใหญ่ จะทำให้มีกำลังใจ และมีพลังพิเศษ งานมักสำเร็จ ลุล่วงผ่านไปได้ดี

ศาลเจ้ากวนอู ที่แนะนำคือ ศาลเจ้ากวนอูที่ คลองสาน ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ซอยหลังอุทยานสมเด็จย่า เป็นศาลเจ้ากวนอู อีกที่ๆ คนนิยมองค์ท่านกวนกง ควรจะไปให้ได้ซักครั้งนึง เนื่องจากความที่เป็นศาลเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนาน คือสร้างขึ้นตั่งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยแห่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2224-2301) ในยุคสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงในราชวงศ์ชิง ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศจีนมีคนนับถือกราบไหว้ท่านกวนอู มีการสร้างศาลอย่างมากมายในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงนี้

ภายในศาลมีรูปปั้นของท่านกวนอูมากมาย หลายรูปแบบ ทั้งปางนั่ง ปางขี่ม้า ปางยืนบัญชาการ ซึ่งมีคนเข้ามากราบไหว้ขอพร กันหลายรูปแบบ บางคนก็เอาที่ดินมาฝาก องค์กวนกง ขายก็ยังมี

นอกจากนี้บริเวณ รอบๆก็มีรูปปั้น องค์แม่กวนอิม องค์พระเจ้าตาก ให้ได้กราบไหว้ขอโชค ขอพรกันอีกด้วย

SukpraV1