องค์ท้าวจตุคามรามเทพ ศาลหลักเมือง รุ่นบารมีพระนอน เนื้อผงพุทธคุณ

องค์ท้าวจตุคามรามเทพ ศาลหลักเมือง รุ่นบารมีพระนอน เนื้อผงพุทธคุณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ปี2550 (เพิ่มเติม…)

องค์ท้าวจตุคามรามเทพ รุ่นเจ้าสัวยุคแปด เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง

องค์ท้าวจตุคามรามเทพ รุ่นเจ้าสัวยุคแปด เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลืองวัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ปี2550 (เพิ่มเติม…)