พระสมเด็จลายเสือ สามสี

พระสมเด็จลายเสือ สามสีหลวงปู่ทอง ปภารโก วัดน้ำคูบ ศรีสะเกษ ประวัติหลวงปู่ทอง ปภารโก วัดน้ำคูบ จ.ศรีสะเกษมีอายุ 114 ปี 62 พรรษา (เพิ่มเติม…)