เทพเจ้ากวนอู ที่คลองสาน

เทพเจ้ากวนอู : เจ้าพ่อกวนอู : กวนกง กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นเทพที่ชาวจีน และชาวไทย ให้ความเครพกันเป็นอย่างมาก จากเรื่องราวของท่าน ที่ผ่านมาในยุค "สามก็ก" วีรกรรมที่ท่านได้สร้างไว้ สูงส่งเกินกว่าที่คนธรรมดาจะทำได้ ทั้งการต่อสู้ที่มีฝีมือสูงส่ง ความกตัญญูรู้คุณ จนถึงการสนับสนุนให้ "เล่าปี " พี่ชายร่วมสาบาน ได้ขึ้นครองราชย์เป็น ฮ่องเต้ แห่ง "จ๊กก๊ก" ...