พระแท้ พระบูชา ท้าวธตรฐมหาราช หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี สุสานทุ่งมน สุรินทร์ ปี​2557 เนื้อโลหะ ประกัน ศุขพระ HappyAmulet Sukpra

฿2,999.00

พระแท้
พระบูชา ท้าวธตรฐมหาราช
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
วัดเพชรบุรี สุสานทุ่งมน สุรินทร์
ปี​2557 เนื้อโลหะ
รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
พระแท้ผ่านพิธีการปลุกเสกแน่นอน
สภาพเดิมๆ เหมือนออกมาจากวัด
จัดส่งแบบ เก็บเงินปลายทางได้

◆พระแท้
◆พระบูชา ท้าวธตรฐมหาราช
◆หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี สุสานทุ่งมน สุรินทร์
◆ปี​2557 เนื้อโลหะ
◆ขนาดท้าวธตรฐ มหาราช ฐานกว้าง 3.5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว
◆รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
◆พระแท้ผ่านพิธีการปลุกเสกแน่นอน
◆สภาพเดิมๆ เหมือนออกมาจากวัด
◆จัดส่งแบบ เก็บเงินปลายทางได้

#ศุขพระ พระเครื่องแท้ เดิมๆ เนื้อตรง ถูกพิมพ์ มวลสารเข้มขลัง ปลุกเสกทุกองค์
#Sukpra รับประกัน พระเครื่องแท้ ตลอดชีพ

#ท้าวธตรฐมหาราช ประจำทิศตะวันออก ปกครองเหล่าคนธรรพ์ และวิทยาธรรวมถึงนางไม้นางอัปสรทั้งหลาย ตามคติพุทธ ถือจักร หมายถึงพระเดชและยังเป็นนัยยะ แห่งการบันดาลฟ้าฝา เนื่องจากเหล่าอากาสเทวดา ก็อยุ่ใต้การปกครองของท่าน ไทยเรานิยมขอพรเรื่องฝนฟ้าอากาศ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศทั้งปวง ตามคติพราหมณ์-ตันตระ บูชาเพื่อขอความสนุนสนานรื่นเริงในชีวิต (คนธรรพ์เป็นเทวดาที่เด่นด้านดนตรี มักถุกเชิญไปขับกล่อม เทวาทั้งหลาย)

ท้าวธตรฐมหาราช (Dhritarastra) หรือ ฉือกั๋วเทียนหวาง (持国天王) หมายถึง มหาราชาผู้พิทักษ์ปกป้องประเทศ นามเดิมของท่านคือ ตัวหลัวจา (多罗吒) หรือบ้างก็เรียกว่า หมอลี่โซ่ว (魔礼寿) กล่าวกันว่า ภายหลังจากที่ท้าวธตรฐมหาราชได้ปวารณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาแล้วนั้น พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้ท่านมีหน้าที่ในการคุ้มครองอาณาจักรหรือดินแดนใด ๆ ที่นับถือในพระพุทธศาสนาให้มีแต่ความสงบสุขและร่มเย็น โดยท้าวธตรฐมหาราชได้ปกครองประจำตำแหน่งบูรพา(ทิศตะวันออก) ของเขาซวีหมีซาน(เขาพระสุเมรุ) บนผืนแผ่นดินแห่งทองคำ

เทพนครอันสวยสดงดงามซึ่งตั้งอยู่ ณ ทิศตะวันออกแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินี้มีเทวาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่า ท้าวธตรฐมหาราชเป็นจอมเทพผู้ปกครอง ท้าวเธอเป็นมหาราช มีบุญญานุภาพมาก มีรัศมีมาก เทวาที่อุบัติเป็นบุตรของพระองค์ก็มีมากมาย ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์มีอานุภาพ มีรัศมี มียศเป็นอันมาก พระองค์ทรงเป็นอธิบดี เป็นใหญ่ ทรงปกครองทวยเทพเทวาในเทพนครด้านทิศบูรพา ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินี้โดยธรรม ซึ่งเป็นผลให้เทวดาทั้งหลายได้รับความสุขสำราญทุกวันคืน นอกจากจะทรงเป็นจอมเทพปกครองเทพบริวารในเทพนครทิศบูรพาดังกล่าวแล้ว ท้าวธตรฐมหาราชยังทรงเป็นอธิบดีปกครองหมู่คนธรรพ์อีกด้วยคนธรรพ์เป็นเทวาพวก หนึ่งซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินี้ มีความถนัดในการดนตรีศิลปะระบำรำฟ้อนและชำนาญในเพลงขับเป็นยิ่งนัก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในหมู่เทวดาทั้งหลาย เช่น คนธรรพ์เทพบุตรผู้หนึ่ง ซึ่งมีนามว่าสุธรรมา ชำนาญในการตีกลองประจำตัวอันมีชื่อว่า สุรันธะ และคนธรรพ์เทพบุตรอีกผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่า พิมพสุรกะ ชำนาญในการตีกลองหน้าเดียว เมื่อเขาทั้งสองตีกลองด้วยเพลงคนธรรพ์ ย่อมปรากฏว่ามีความไพเราะเสนาะโสตเหล่าเทพยดานักหนา ไม่ว่าจะมีเทวสันนิบาต กาประชุมเพื่อความสนุกสนานเบิกบานของเหล่าเทพเทวาทั้งหลายในที่ใดย่อมจะมี ฝูงคนธรรพ์ทั้งหลายไปร่วมด้วย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ขับกล่อม และจับระบำรำฟ้อนให้ปวงเทพได้รับความสุขเริงสราญชื่นบานในการดนตรี บางทีก็มีเทพนารีเข้าร่วมด้วย เป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้เกิดแก่เหล่าเทวดามากยิ่งขึ้น แม้แต่องค์ อมรินทร์ท้าวสักกเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นไตรตรึงษ์ ก็ยังทรงมีพระทัยโปรดปราน ตรัสสั่งให้ หมู่คนธรรพ์ไปร่วมงานเทวสันนิบาตเช่นนี้เสมอมิขาดสักคราเลย

ท้าวธตรฐ แปลว่า ผู้รั้งเมือง หรือตามภาษาไทย ๆ ว่า “งำเมือง” มีรูปกาย สูง ๒ คาวุต (๒๐๐ เส้น) มี ๒ กร มือขาวถือพระขรรค์ หรือบางตำราว่ามือซ้ายถือกลองเล็กมีรัศมีรอบพระเศียร มีช้างเป็นพาหนะ นุ่งห่มผ้าทิพย์ยาว ๔๐ ศอก กว้าง ๒๐ ศอก

ผู้ที่ควรบูชา

ผู้ที่ทำงานด้านโหราศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ผู้ที่ทำงานด้านการดนตรี การละคร ระบำรำฟ้อน ศิลปะ วรรณกรรม กวีนิพนธ์
ผู้ที่ทำงานด้านฟ้าฝนหรือต้องอาศัยธรรมชาติบันดาล
ผู้ที่ศรัทธาในเทพสายนรก ผู้ที่ท่านเครพ เลื่อมใสท่าน
ผู้ที่ชอบการขอโชคลาภ ลาภลอย พอ สนุกสนาน

คาถาบูชา- โอม ศรี ธตรฐะ มหาราชะ

Top