พระผงปิดตาหยดน้ำ ปี2528 รุ่นชนะศึกชายเเดน เนื้อผงเสน่ห์จันทร์

พระผงปิดตาหยดน้ำ ปี2528 รุ่นชนะศึกชายเเดน เนื้อผงเสน่ห์จันทร์หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง ประวัติหลวงพ่อเกษม เขมโก เดิมมีนามว่า เจ้าเกษม ณ ลำปาง เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 ตรงกับวันพุธ เดือนยี่ (เหนือ) ปีชวด ร.ศ. 131 เป็นบุตรใน ...

หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง

ประวัติ หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง เดิมมีนามว่า เจ้าเกษม ณ ลำปาง เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 ตรงกับวันพุธ เดือนยี่ (เหนือ) ปีชวด ร.ศ. 131 เป็นบุตรใน เจ้าน้อยหนู ณ ลำปาง (ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น มณีอรุณ) ...