2023-05-20-005

เหรียญโล่ห์ หลังหนุมาน เนื้อทองฝาบาตร ออกวัดหนองตาแก้ว ปี2562
หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม ชัยนาท
เจ้าของพระ อำนวย
วันที่ออกบัตร 20-05-2023
รหัสบัตร 2023-05-20-005

 

หลวงพ่อกวย เหรียญโล่ห์​ ​-2023-05-20-005-