2024-06-02-002

เหรียญเม็ดยา ปี2564 รุ่นเลื่อนยศ เนื้อทองแดง
หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด กาฬสินธุ์
เจ้าของพระ Kamontip
วันที่ออกบัตร 02-06-2024
รหัสบัตร 2024-06-02-002

 

หลวงปู่มหาศิลา เหรียญเม็ดยา​-2024-06-02-002-