2024-06-03-001

พระนาคปรก รุ่นฉลองพระประธาน ปี2564 เนื้อทองแดง
หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด กาฬสินธุ์
เจ้าของพระ หวั่น
วันที่ออกบัตร 03-06-2024
รหัสบัตร 2024-06-03-001

 

หลวงปู่มหาศิลา รุ่นฉลองพระประธาน​-2024-06-03-001-