เหรียญฝังใต้ฐาน พระบูชาเปิดบาตรรับทรัพย์ก้าวหน้า เนื้อตะกั่ว

เหรียญฝังใต้ฐาน พระบูชาเปิดบาตรรับทรัพย์ก้าวหน้า เนื้อตะกั่วหลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี (เพิ่มเติม…)